You are here

Епидемия от коронавирус

Към 17-тия ден след регистрирането на първия смъртен случай България изглежда много добре на фона на стръмната крива на Испания и дори на фона на кривите на Гърция и Аlстрия. Засега обаче е рано да се каже например дали смъртността в Австрия, Германия и Швейцария е наистина много по-ниска или просто това се дължи на по-ранната фаза от епидемията, в която се намират. Тоест засега е рано да се радваме. Трябва да минат още 1-2 седмици.