You are here

Моделиране на епидемия в мрежи от социални контакти

В този материал предлагам няколко илюстративни примера за това как се прави епидемиологичен анализ с използване на моделирани мрежи от социални контакти. Такива мрежи се наричат „социални мрежи“ и ще ги наричам така със специалната уговорка, че не става дума за социалните мрежи в Интирнет, а за тези, формирани от реални контакти. Социалните мрежи в Интернет в днешно време са един от начините, по които хората общуват и организират дори реалните си физически контакти. В този смисъл те са социални мрежи, но са едва последните, които са се появили относително скоро. Социалните мрежи като система от физически контакти и общуване със сигурност съществуват откакто има хора, а съществуват и при много животни. Именно тези мрежи са критично важни за епидемиологията.

Tags: 
епидемия
коронавирус
социални мрежи