You are here

Анализ на Омнибус 2015

Това е омнибусът на ИОО-София от 2015 г. (Omnibus_2015.csv) заедно с речник на променливите (2015omnibus_codebook.doc).

Tags: 
data analysis