You are here

Град, враждебен към пешеходците

За да се превърне София в град още по-недружелюбен към пешеходците масово се инсталират светофарни уредби с бутони. Казвам "още" защото мога да дам и други примери. Например, тълпи от пешеходци, които в натоварени часове се разминават по 50-сантиметрови тротоари, като част от потока принудително слиза на 3-4 лентовите булеварди, където профучават коли.

Новите светофари в София са така програмирани, че могат само да забавят пешеходеца. Ако бутонът бъде натиснат близо до обичайното време за зелен сигнал, светофарът пропуска цял цикъл и пешеходците са принудени да чакат. Такива светофари обичайно се слагат на кръстовища, където рядко има пешеходци, за да не се забавя автомобилния трафик. В София те се слагат масово на оживени кръстовища с голям човекопоток. Резултатът е, че възрастни и слабо подвижни хора са принудени всеки ден да стоят много повече минути прави по светофарите, докато водачите на автомобили преминават по-бързо, удобно седнали на меките седалки, като пътьом допринасят за влошаването на глобалната екологична среда и за допълнителното запрашване и обгазяване на София, която бездруго е сред най-замърсените градове в Европа. Това е при най-добрият сценарии, че пешеходците бързо се ориентират за какъв светофар става дума. Друг резултат е, че фрустрирани пешеходци масово рискуват да пресичат на червено при цикъла, когато по правилата за движение би трябвало да светне зелено, но зелен сигнал няма, защото бутонът е бил натиснат да кажем 5 секунди преди времето за зелен сигнал. При автоматичните уредби пешеходецът щеше да може да пресече нормално, а сега трябва да чака допълнително. Изводът? София става все по-недружелюбен към пешеходците град и продължава да върви в обратната посока на тенденциите в развитите Европейски градове.