You are here

Анализ на социални мрежи

Курсът предлага основни знания и умения, свързани с анализа на социални мрежи.