Епидемия от коронавирус

Към 17-тия ден след регистрирането на първия смъртен случай България изглежда много добре на фона на стръмната крива на Испания и дори на фона на кривите на Гърция и Аlстрия. Засега обаче е рано да се каже например дали смъртността в Австрия, Германия и Швейцария е наистина много по-ниска или просто това се дължи на по-ранната фаза от епидемията, в която се намират. Тоест засега е рано да се радваме. Трябва да минат още 1-2 седмици.

Моделиране на епидемия в мрежи от социални контакти

В този материал предлагам няколко илюстративни примера за това как се прави епидемиологичен анализ с използване на моделирани мрежи от социални контакти. Такива мрежи се наричат „социални мрежи“ и ще ги наричам така със специалната уговорка, че не става дума за социалните мрежи в Интирнет, а за тези, формирани от реални контакти. Социалните мрежи в Интернет в днешно време са един от начините, по които хората общуват и организират дори реалните си физически контакти. В този смисъл те са социални мрежи, но са едва последните, които са се появили относително скоро.

Нова образователна стратегия ще се бори с "националния нихилизъм"

На 22.04.2019 г. на страницата за обществени обсъждания и консултации беше публикуван Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./ . Стратегията има амбицията да се занимава с възпитанието на децата в училище, но всъщност представлява един документ, изпълнен с архивни педагогически идеи, повърхностно съдържание и терминология, използвана в миналото от авторитарни режими за гонения и репресии и от противоречиви политически лидери за разчистване на сметки с техни опоненти.

Какво ни казват резултатите от матурите през пролетта на 2018?

На 12-ти юни Министерството на образованието оповести някои избрани акценти от резултатите от матурите през 2018 г. Както и в предишни години акцентът е поставен върху позитивните новини. Ще направя няколко неангажиращи коментара на изнесената информация, доколкото това е възможно на базата на краткото съобщение до медиите.

Таблиците на живота и смъртта

Тези дни беше публикувана една от световните класации на страните според здравето на тяхното население. Става дума за един от индексите, публикувани от Блумбърг. Почти паралелно беше публикуван и индекса на щастието, който се доминира от няколко Скандинавски страни със студен климат, високи данъци и много ниски нива на слънчево греене през годината.

България и споделения просперитет

Хората в България се стремят към споделен просперитет, казва Световната банка в кратко съобщение за проучванията и публичните обсъждания, които е организирала в България, за да планира бъдещото си сътрудничество с нашата страна. Хората се стремят към нещо, което нямат и в този смисъл заглавието на съобщението е напълно адекватно. В България няма споделен просперитет.

Данъчна политика:
1) няма необлагаем минимум
2) пропорционален (плосък) данък

Анализ на Омнибус 2015

Това е омнибусът на ИОО-София от 2015 г. (Omnibus_2015.csv) заедно с речник на променливите (2015omnibus_codebook.doc).

Как (да) се оценява в училище?

Станислав Георгиев от РИО София пише в своя статия, че "ученикът в днешно време е неспособен, нежелаещ и неразбиращ защо му е необходимо да се образова и да развива качеството да се самооценява". Една доста мрачна картина на нашето образование, която идва от място, което по принцип трябва да вдъхва оптимизъм и да ни предлага решения. По нататък в статията се защитава тезата, че въпреки липсата на стандарт за оценяване е ясно какво учителят трябва да оцени. Посочени са съответните колони от ДОИ за учебно съдържание.

Brexit

Гласуването на референдума в Обединеното кралство дава много интересен поглед към процеси, които стават и в други европейски страни. Мисля,че има и някои интересни поуки за България.
Хората, които не са се възползвали от членството в ЕС и които са предимно тези с по-ниско образование, по-възрастните и живеещите в икономически западащи общности не само в селските райони и в дълбоката икономическа провинция, но и в периферията на големите градове.

Енергийна бедност

Ето кратко описание на едно много бедно домакинство, живеещо в периферен столичен квартал:

Pages

Subscribe to Observatoria RSS