Таблиците на живота и смъртта

Тези дни беше публикувана една от световните класации на страните според здравето на тяхното население. Става дума за един от индексите, публикувани от Блумбърг. Почти паралелно беше публикуван и индекса на щастието, който се доминира от няколко Скандинавски страни със студен климат, високи данъци и много ниски нива на слънчево греене през годината.

България и споделения просперитет

Хората в България се стремят към споделен просперитет, казва Световната банка в кратко съобщение за проучванията и публичните обсъждания, които е организирала в България, за да планира бъдещото си сътрудничество с нашата страна. Хората се стремят към нещо, което нямат и в този смисъл заглавието на съобщението е напълно адекватно. В България няма споделен просперитет.

Данъчна политика:
1) няма необлагаем минимум
2) пропорционален (плосък) данък

Анализ на Омнибус 2015

Това е омнибусът на ИОО-София от 2015 г. (Omnibus_2015.csv) заедно с речник на променливите (2015omnibus_codebook.doc).

Как (да) се оценява в училище?

Станислав Георгиев от РИО София пише в своя статия, че "ученикът в днешно време е неспособен, нежелаещ и неразбиращ защо му е необходимо да се образова и да развива качеството да се самооценява". Една доста мрачна картина на нашето образование, която идва от място, което по принцип трябва да вдъхва оптимизъм и да ни предлага решения. По нататък в статията се защитава тезата, че въпреки липсата на стандарт за оценяване е ясно какво учителят трябва да оцени. Посочени са съответните колони от ДОИ за учебно съдържание.

Brexit

Гласуването на референдума в Обединеното кралство дава много интересен поглед към процеси, които стават и в други европейски страни. Мисля,че има и някои интересни поуки за България.
Хората, които не са се възползвали от членството в ЕС и които са предимно тези с по-ниско образование, по-възрастните и живеещите в икономически западащи общности не само в селските райони и в дълбоката икономическа провинция, но и в периферията на големите градове.

Енергийна бедност

Ето кратко описание на едно много бедно домакинство, живеещо в периферен столичен квартал:

Град, враждебен към пешеходците

За да се превърне София в град още по-недружелюбен към пешеходците масово се инсталират светофарни уредби с бутони. Казвам "още" защото мога да дам и други примери. Например, тълпи от пешеходци, които в натоварени часове се разминават по 50-сантиметрови тротоари, като част от потока принудително слиза на 3-4 лентовите булеварди, където профучават коли.

Задължително гласуване и други изборни правила

В този материал ще коментирам главно задължителното гласуване, което беше предмет на много дискусии. По принцип избирателната активност се счита за белег на демократичност. Много индекси, които оценяват демократичността на различни общества включват и нивото на участие в избори. Тази представа на фона на нашия опит от миналото ми изглежда малко наивна.

Анализ на данни от BLISS

Тук представям примери за анализ на данни от изследването BLISS на ИОО-София и Световната банка.

Мо Йен и цикълът на преражданията

Китайският писател Мо Йен, лауреат на нобелова награда, разказва в романът си „Уморен да се раждам и умирам“ историята на едно китайска село, полу реално-полуизмислено за период от половин век – между 1950 и 2000 година. Някои наричат романът раблезиански. Той е епичен, едновременно непристоен и поетичен.

Pages

Subscribe to Observatoria RSS